Vantaa lakimiehet

Lakiasiaintoimisto Tommi Sund soita 0403612233 Laukkarinne 6, 01200 Vantaa

Varatuomari Vantaa soita 0403612227 Unikkotie 5, 01300 Vantaa

Lakiasiaintoimisto 

Pelastus soita 0403612135 Malmin kauppatie 3, 00700 Helsinki

 

Lakiasiaintoimisto Tommi Sund Lakiasiaintoimisto Tommi Sund

Lakiasiaintoimistomme keskittyy rikosten uhrien edustamiseen kantajan avustajana ja rikoksista epäiltyjen edustamiseen puolustajana. Toimistomme ottaa vastaan myös toimeksiantoja perheoikeudellisissa asioissa.

Oikeudenkäyntiavustaja

Puolustajan nimittää käräjäoikeus. Epäillyllä, jolla on oikeus puolustajaan, on oikeus pyytää avukseen ketä tahansa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettua luvan saanutta oikeudenkäyntiavustaja tai asianajajaa.

Toimistomme hoitaa puolustajan toimeksiantoja rikosasioissa. Varmistamme, että saat asiakkaanamme oikeudenmukaisen kohtelun. Huolehdimme siitä, että asiakkaallamme on aina lakimies mukana poliisikuulusteluissa.

Asianomistaja

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, sinulla on yleensä oikeus saada oikeusapuna avustaja, joka auttaa sinua. Rikosasioissa toimistomme edustaa rikoksen uhria kantajan avustajana. Tuemme sinua tiedollamme, avustamme poliisikuulusteluissa, autamme yhteydenotossa viranomaisiin sekä viemme asian oikeuteen. Autamme sinua myös oikeudenkäynnin jälkeen.

Jos olet joutunut ryöstön, seksuaalirikoksen tai muun vakavan rikoksen uhriksi, olet periaatteessa aina oikeutettu kantajan avustajan oikeusapuun. Jos olet joutunut muunlaisen rikoksen uhriksi, sinulla on myöskin hyvät mahdollisuudet saada oikeusapua.

Henkinen kärsimys korvaus

Vahingonkorvausvaatimuksen laatiminen. Tutkimme tapauksesi ja teemme vahingonkorvausvaatimuksen kanssasi neuvoteltuamme. Pääkäsittelyn aikana varmistamme, että vahingonkorvausvaatimus esitetään oikeuden arvioitavaksi. Analysoimme yhdessä asiakkaamme kanssa käräjäoikeuden tuomion. Lopputuloksesta riippuen muotoilemme valituksen ja autamme asiakasta myös hovioikeudessa.

Oikeudenkäyntimenettely

Asianomistajalle rikosjuttu saattaa tuntua hämmentävältä. Suurin osa edustamistamme asiakkaista ei ole koskaan ollut osallisena rikosoikeudenkäynnissä. Siksi on tärkeää, että kantajan avustaja osaa selittää rikosoikeudenkäynnin kulun sekä kertoa mitä oikeuden pääkäsittelyssä tapahtuu.

Edunvalvojan sijainen

Jos lapsi on joutunut rikoksen uhriksi, hänelle voidaan määrätä edunvalvojan sijainen. Käräjäoikeus lapsen edunvalvojan sijaisen. Esitutkinnan aikana nimetään lapsen edunvalvojan sijainen, jos on olemassa vaara, että lapsen huoltaja ei aja lapsen etua mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Käytännössä on yleisintä, että lapsen edunvalvojan sijainen nimitetään, kun lapsen lähisukulaista epäillään rikoksesta. Lapsen edunvalvojan sijaisen tehtävänä on ottaa huoltajan vastuu esitutkintaa ja mahdollista oikeudenkäyntiä koskevissa asioissa.